Wybór patomorfologa. Czym się kierować?

Patomorfolog zajmuje się badaniami tkanek i narządów, a także ocenia występujące w nich zmiany. Wyniki przeprowadzanych badań stanowią element diagnostyki nowotworów oraz chorób dermatologicznych. Patomorfolog jest jednak nie tylko lekarzem, oceniającym materiał do badań, dostarczany przez pacjentów. To bowiem także specjalista, który prowadzi prace naukowe. Sprawdź, na czym dokładnie polega praktyka patomorfologa oraz czym się kierować podczas wyboru lekarza.

Co należy do obowiązków patomorfologa?

Miejscem pracy patomorfologa jest laboratorium, wyposażone w bardzo dokładne i nowoczesne mikroskopy. One właśnie służą do badania pobranego wcześniej materiału tkankowego oraz oceny ewentualnego stopnia zaawansowania schorzeń zapalnych lub zwyrodnieniowych, a także chorób nowotworowych. Wyniki badań patomorfologicznych posłużą do opracowania planu leczenia pacjenta. Do badań, przeprowadzanych przez patomorfologa należą:

  • biopsja,
  • mikroskopia,
  • cytochemia,
  • histochemia.

Podstawowym badaniem jest biopsja, czyli inwazyjna procedura, w trakcie której fragment zmienionej chorobowo tkanki zostaje wycięty, a następnie poddany dalszym oględzinom pod mikroskopem. Cytochemia natomiast polega na ocenie składu chemicznego tkanek i komórek, a histochemia obejmuje badania histopatologiczne.

Wskazaniem do wizyty u patomorfologa są nieustępujące przez długi czas dolegliwości bólowe, widoczne lub wyczuwalne guzki na różnych partiach ciała oraz inne, niepokojące zmiany, a także brak jednoznacznej diagnozy innych specjalistów. Badania patomorfologiczne pozwolą najbardziej wiarygodnie ocenić stopień zaawansowania choroby nowotworowej i zaplanować jej skuteczną terapię.

Czym się kierować wybierając patomorfologa?

Szukając patomorfologa warto przede wszystkim zwrócić uwagę na specjalistów utytułowanych naukowo. Dopiero bowiem połączenie teorii i praktyki pozwoli należycie ocenić stan chorego. Ponadto warto zwrócić uwagę na doświadczenie oraz dorobek naukowy patomorfologa. Wszystkich, zaniepokojonych swoim stanem zdrowia zapraszamy do naszej specjalistycznej praktyki lekarskiej, w której przyjmuje profesor doktor habilitowany nauk medycznych Dariusz Lange, posiadający ponad trzydziestoletnie doświadczenie w diagnostyce nowotworowej. Od dwudziestu kilku lat kieruje on Zakładem Patologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach.

Specjalnością doktora Dariusza Lange jest diagnostyka nowotworowa gruczołów endokrynnych w tym tarczycy i nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, a także układu moczowo-płciowego i oddechowego. Oprócz badań mikroskopowych nasz gabinet oferuje badania histopatologiczne oraz cytologiczne, a także badania z zakresu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy. W tych ostatnich doktor Lange jest uznanym specjalistą.

Wybierając patomorfologa warto kierować się także nieposzlakowaną opinią specjalisty i pozytywnymi ocenami jego pracy, wystawianymi przez pacjentów. Lekarz powinien być także empatyczny, potrafić klarownie objaśnić wyniki badań, a także wzbudzać zaufanie. Zapraszamy do specjalistycznej praktyki lekarskiej doktora nauk medycznych Dariusza Lange.

Wybór patomorfologa. Czym się kierować?