Czas oczekiwania na wyniki badań histopatologicznych. Od czego zależy?

Badania histopatologiczne pozwalają na poznanie podłoża procesu chorobowego. Najczęściej kojarzone są z podejrzeniem nowotworu, jednak nie są wykonywane jedynie w celu potwierdzenia poważnej choroby, ale także w celu jej wykluczenia.

Równie często badania histopatologiczne wykonuje się w celu diagnostyki zmian w tkankach, które mają m.in. charakter zapalny i zwyrodnieniowy. Wyjaśniamy, jak wykonywane są badania histopatologiczne i od czego zależy czas oczekiwania na ich wyniki.

Co to jest badanie histopatologiczne?

Histopatologia to jedna z nauk, która zajmuje się zarówno rozpoznawaniem, jak i badaniem procesów chorobowych zachodzących w tkankach organizmu. Obszarem badań histopatologicznym są zjawiska mikroskopowe zachodzące w tkankach, które związane są z różnego rodzaju schorzeniami. Badanie histopatologiczne jest mikroskopowym badaniem pobranego materiału biologicznego, który pozyskuje się np. podczas biopsji. Do badania histopatologicznego oddaje się także m.in. wymazy (wymaz z szyjki macicy, który pobiera się podczas badania cytologicznego), próbki pobrane podczas operacji, zeskrobiny oraz wydaliny i wydzieliny organizmu. Badania histopatologiczne pozwalają poznać dokładny charakter zmian chorobowych oraz są kluczowym wstępem do procesu leczenia wielu schorzeń. Badania histopatologiczne wykonuje lekarz patomorfolog.

Na czym polega badanie histopatologiczne?

Niezbędnym etapem badania histopatologicznego jest pobranie materiału, który po odpowiednim przygotowaniu zostaje poddany analizie pod mikroskopem. Badania histopatologiczne różnią się pod względem sposobu pozyskiwania próbki tkanek do badania, złożoności procesu ich przygotowania oraz konieczności wykonania dodatkowych procesów chemicznych, które uwzględniają barwienia immunohistochemiczne.

Ile trzeba czekać na wyniki badania histopatologicznego?

Procedura postępowania z materiałem do badania jest różna i to od niej w dużej mierze zależy czas oczekiwania na wynik. Średnio badania histopatologiczne jednej próbki trwają kilka dni, choć możliwe jest także ich przeprowadzenie w ciągu kilku godzin, ale zależy to od rodzaju badania. Czas oczekiwania na wyniki zależny jest także od możliwości danego laboratorium. W naszym laboratorium większość pacjentów oczekuje na wyniki do 7 dni roboczych. W sytuacji badań wykonywanych w trybie pilnym „cito” próbki oceniane są w ciągu 3 dni roboczych. Do 14 dni roboczych trzeba oczekiwać na wyniki badań, które uwzględniały dodatkowe barwienia immunohistochemiczne. W przypadku badań śródoperacyjnych, które zleca się w przypadku próbki pobranej podczas zabiegu chirurgicznego, analiza wykonywana jest w ciągu 30 minut od dostarczenia jej do laboratorium.

Czas oczekiwania na wyniki badań histopatologicznych. Od czego zależy?