Blog

Intra, czyli badanie śródoperacyjne

Intra, czyli badanie śródoperacyjne

Badanie śródoperacyjne, określane mianem „intra” lub „doraźnego”, to dość trudna procedura, która polega na badaniu mikroskopowym opracowanego wycinka ze zmiany lub analizie i ocenie makroskopowej materiału tkankowego. Ten rodzaj badań wykonywany jest w trakcie operacji, gdy istnieje konieczność pozyskania dodatkowych informacji niezbędnych do podjęcia kluczowych decyzji związanych z realizacją

Co się dzieje z materiałem oligobiopsyjnym po jego pobraniu?

Co się dzieje z materiałem oligobiopsyjnym po jego pobraniu?

Biopsja jest zabiegiem diagnostycznym, podczas którego w nieinwazyjny sposób wykonuje się pobranie materiału biologicznego z tkanek, w których podejrzewa się zmiany chorobowe. Przechodzą one proces obróbki i barwienia, następnie przybierają postać preparatu histopatologicznego. W takiej formie są badane pod mikroskopem. Dokładny przebieg badania zależy od rodzaju biopsji. Oprócz najczęściej

Badania mikroskopowe i ich znaczenie przy wykrywaniu raka

Badania mikroskopowe i ich znaczenie przy wykrywaniu raka

Analiza mikroskopowa w badaniu histopatologicznym pozwala poddać szczegółowej ocenie pobrany od Pacjenta materiał. Fragment tkanki uzyskiwany jest najczęściej poprzez wykonanie biopsji cienkoigłowej https://histamed.pl/biopsje-aspiracyjne-cienkoiglowe-najwazniejsze-informacje, gruboigłowej lub wycinkowej. Ponieważ materiał pochodzi bezpośrednio z tkanki, co do której zachodzi podejrzenie, że jest zmieniona chorobowo lub przez nowotwór, badanie daje bardziej

Wybór patomorfologa. Czym się kierować?

Wybór patomorfologa. Czym się kierować?

Patomorfolog zajmuje się badaniami tkanek i narządów, a także ocenia występujące w nich zmiany. Wyniki przeprowadzanych badań stanowią element diagnostyki nowotworów oraz chorób dermatologicznych. Patomorfolog jest jednak nie tylko lekarzem, oceniającym materiał do badań, dostarczany przez pacjentów. To bowiem także specjalista, który prowadzi prace naukowe. Sprawdź, na czym dokładnie polega praktyka

Punkcja cienkoigłowa w diagnostyce raka piersi

Punkcja cienkoigłowa w diagnostyce raka piersi

Nowotwór to choroba stanowiąca poważny problem epidemiologiczny i społeczny na całym świecie. W Polsce niestety wykrywalność chorób nowotworowych na wczesnym etapie ich rozwoju jest znikoma, a większość pacjentów trafia do onkologa, kiedy choroba jest już w zaawansowanym stadium, co radykalnie zmniejsza szanse na wyzdrowienie. Z przeprowadzanych w naszym kraju badań wynika,

Punkcja tarczycy. Wskazania i przebieg zabiegu

Punkcja tarczycy. Wskazania i przebieg zabiegu

Punkcja tarczycy umożliwia pozyskanie materiału do badania mikroskopowego. Na tej podstawie można określić specyfikę zmian występujących w tarczycy. Bardzo często właśnie w ten sposób można wykluczyć lub potwierdzić zmiany nowotworowe. W większości przypadków punkcja pozwala zdiagnozować zmiany zapalne w tarczycy. Może być wykonana również w celu opróżnienia torbieli

Czym są badania immunohistochemiczne?

Czym są badania immunohistochemiczne?

Badania immunohistochemiczne służą odkryciu wywołujących daną chorobę antygenów w komórkach i tkankach. Proces ten polega na wywołaniu reakcji antygen – przeciwciało, a następnie na utrwaleniu wspomnianego zjawiska za pośrednictwem preparatów mikroskopowych. Ich celem jest sprawdzenie podatności ognisk chorobowych na konkretny lek. Dzięki nim można przewidzieć skuteczność przepisanej