Badania mikroskopowe i ich znaczenie przy wykrywaniu raka

Analiza mikroskopowa w badaniu histopatologicznym pozwala poddać szczegółowej ocenie pobrany od Pacjenta materiał. Fragment tkanki uzyskiwany jest najczęściej poprzez wykonanie biopsji cienkoigłowej https://histamed.pl/biopsje-aspiracyjne-cienkoiglowe-najwazniejsze-informacje, gruboigłowej lub wycinkowej. Ponieważ materiał pochodzi bezpośrednio z tkanki, co do której zachodzi podejrzenie, że jest zmieniona chorobowo lub przez nowotwór, badanie daje bardziej wiarygodny i pełniejszy niż np. w przypadku standardowej cytologii obraz. Poddanie drobiazgowej analizie właściwego fragmentu, jak również zaawansowane technologie i precyzja samego badania sprawiają, że badania mikroskopowe mają elementarne znaczenie przy wykrywaniu raka.

Na czym polega badanie mikroskopowe?

Podczas badania mikroskopowego w warunkach laboratoryjnych poddawany jest ocenie fragment tkanki. Odpowiednia konserwacja preparatu m.in. metodą barwienia pozwala na przeprowadzenie obserwacji pod kątem występowania w tkance wadliwych struktur oraz ocenę zmian. Wstęp do badań mikroskopowych stanowią często badania immunohistochemiczne, umożliwiające wykrycie antygenów przeciwko konkretnej chorobie.

Badania mikroskopowe podstawą diagnostyki onkologicznej

Badanie histopatologiczne pozwala na rozpoznanie wystąpienia nowotworu i określenie jego rodzaju oraz stopnia zaawansowania. Analiza mikroskopowa postaci nowotworu i ocena stopnia jego złośliwości stanowią również podstawę do opracowania i wdrożenia odpowiedniego planu leczenia. Klasyfikacja i ocena zmiany w diagnostyce onkologicznej możliwa jest dzięki zaawansowanym technologiom badań mikroskopowych, jak również doświadczeniu lekarzy patomorfologów.

Badania mikroskopowe i ich znaczenie przy wykrywaniu raka