Jako specjalista patomorfolog mam ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie, jakim jest diagnostyka nowotworowa. Od 1985 roku jestem zatrudniony w Centrum Onkologii w Gliwicach, gdzie od ponad 20 lat kieruję Zakładem Patologii Nowotworów. Moją specjalnością jest diagnostyka nowotworowa gruczołów endokrynnych – w szczególności tarczycy i nowotworów piersi, przewodu pokarmowego oraz układu moczowo-płciowego i oddechowego. Przeprowadzam badania mikroskopowe, histopatologiczne, cytologiczne i inne. Zostałem uznany jako ekspert z zakresu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy oraz jestem jednym z współautorów Polskich Rekomendacji Raka Tarczycy i Guzów Neuroendokrynnych.

Będąc specjalistą patomorfologiem, uczestniczę w pracach naukowo-badawczych Centrum Onkologii w Gliwicach. Jej wynikiem jest ponad 160 prac (IF>150) opublikowanych w recenzowanych pismach polskich i zagranicznych oraz ponad 100 doniesień naukowych prezentowanych na kongresach na całym świecie. Byłem promotorem 4 prac doktorskich. W 2014 roku uzyskałem tytuł profesora zwyczajnego.

W pracowni histopatologicznej wykonuję szeroki zakres badań. Poniżej przedstawiam informacje dotyczące badań, jakie wykonuję w gabinecie histopatologicznym w Gliwicach.

1. Badania konsultacyjne dostarczonych preparatów:

  • histopatologicznych,
  • cytologicznych

2. Pełen zakres badań histopatologicznychbadań cytologicznych badań immunohistochemicznych powierzonego materiału w szczególności:

  • wyciętych zmian skórnych
  • drobnego materiału z biopsji diagnostycznych przewodu pokarmowego
  • dróg oddechowych
  • prostaty
  • pęcherza
  • dużego materiału operacyjnego z zabiegów onkologicznych.

3. Ocena biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych wykonywanych pod USG w gabinecie HISTAMEDU bezpośrednio po pobraniu materiału.

Badania cytologiczne, histopatologiczne i inne – cennik

Niezależnie od tego czy wykonuję badania cytologicznebadania histopatologiczne czy badania immunohistochemiczne, ceny ustalam indywidualnie. Koszt zależy m.in. od stopnia trudności przypadku, konieczności wykonania badań (barwień) dodatkowych i przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych.

Ceny wykonywanych badań ustalane są zawsze indywidualnie w zależności od stopnia trudności przypadku, jak i konieczności wykonania badań (barwień) dodatkowych i konsultacji zewnętrznych.